Dự Luật FD Sẽ Ảnh Hưởng Đến Sở Cứu Hỏa Địa Phương Của Bạn – Sở Cứu Hỏa Quận LA

Từ các trạm cứu hỏa địa phương bạn, nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế Quận LA đáp ứng các cuộc gọi cứu cấp 911 từ nhà riêng hay cơ sở thương mại trong cộng đồng bạn.


Dự Luật FD Sẽ Cung Cấp Thêm Nguồn Lực cho Địa Phương 911 Cứu Hỏa và Tăng Đáp Ứng và Cứu Cấp Y Tế


Hệ Thống Truyền Thông Lỗi Thời

Hệ thống truyền thông Sở Cứu Hỏa Quận L.A. dùng từ hơn 30 năm đã không còn thích ứng với hệ thống mạng lưới không giây và kỹ thuật số hiện đại khác

Xe Cứu Hỏa và Thiết Bị Cứu Người Đã Lỗi Thời

Một số xe cứu hỏa, xe cứu thương đã cũ hơn 20 năm và tiền sửa chữa và bảo trì rất cao


Nhiều Cháy Rừng Lớn, Lan Nhanh

Mùa cháy kéo dài và các cuộc gọi 911 tăng làm nhu cầu ngày càng tăng cho số nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế giới hạn.


Dự Luật Thuế Đất FD Địa Phương: Sở Cứu Hỏa Quận LA đề nghị 6 xu thuế mỗi bộ vuông của một số lô đất được tân trang để giải quyết nhu cầu đáp ứng khẩn cấp. Chi tiết về dự luật này ở trang sau.

Thuế Đất Địa Phương trên Lá Phiếu Tháng Ba cho Cứu Hỏa và Đáp Ứng Khẩn Cấp 911

Đã hơn 20 năm từ khi cử tri bầu thuận cho ngân sách địa phương để đáp ứng khẩn cấp 911 và phòng cháy. Doanh thu hiện có không còn đủ để cung cấp cho nhân viên đáp ứng đầu tiên có dụng cụ và thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu hôm nay. Trong các cuộc cháy rừng gần đây, hỗ trợ từ Tiểu Bang và các cơ quan bên ngoài không còn khả tín như trong quá khứ.

Sở Cứu Hỏa Quận LA để nghị Dự Luật FD, một dự luật thuế đất địa phương, ngày 3 tháng Ba, 2020. Thuế đất 6 xu cho mỗi bộ vuông sẽ được dùng để hỗ trợ và cải thiện đáp ứng khẩn cấp. Dự Luật FD cần có 2/3 phiếu thuận của cử tri địa phương.

Giám Sát Từ Công Dân Độc Lập để Đảm Bảo Trách Nhiệm Tài Chính

Dự Luật FD đòi hỏi tất cả ngân quỹ được dùng để hỗ trợ phòng cháy và đáp ứng cứu cấp y tế địa phương, có giám sát của công dân độc lập và biên bản tài chính hàng năm phát hành trên mạng và có sẵn ở thư viện và trạm cứu hỏa địa phương.

Mẫu Phiếu Bầu

DỰ LUẬT CỨU HỎA/CỨU TẾ KHẨN CẤP 911 SỞ CỨU HỎA QUẬN LOS ANGELES

“Một đạo luật đảm bảo đáp ứng cứu hỏa/cứu tế về hỏa hoạn nhà ở, cháy rừng, đột quỵ tim, tai biến, và tai nạn xe, để thuê/huấn luyện nhân viên cứu hỏa/cứu tế, nâng cấp/thay thế thiết bị, xe, dụng cụ cứu mạng, và kỹ thuật truyền thông khẩn cấp, bằng cách đánh thuế 6 xu mỗi bộ vuông cho những nơi được tân trang, cung cấp 134$ triêu mỗi năm, giới hạn 2% điều chỉnh hàng năm cho đến khi cử tri bầu chấm dứt; người cao tuổi lợi tức thấp được miễn trừ, có giám sát của công dân đọc lập, có được thông qua không?”

Không

Bản Thăm Dò

Từ đáp ứng các cuộc gọi 911 cháy nhà riêng và doanh nghiệp đến cháy rừng, nhân viên cứu hỏa hay cứu cấp y tế quận L.A. làm việc 24 giờ một ngày để bảo vệ cộng đồng chúng ta và cứu mạng sống.

Để giúp chúng tôi đặt kế hoạch tương lai, phản hồi của bạn rất quan trọng


Xin xếp hạng những mục sau đây theo tầm quan trọng, từ 1 đến 5. (Có thể sắp cùng hạng cho nhiều mục khác nhau)


1 = không quan trọng chút nào
5 = Rất quan trọng với tôi

Cung cấp cho nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế địa phương tài nguyên quan trọng hầu đáp ứng những cuộc gọi 911 cứu cấp y tế, cháy rừng và những thiên tai khác bằng những phương tiện hành động sau đây:

Trực tại chỗ

Tăng số nhân viên cứu hỏa/cứu cấp y tế trực tại chỗ

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Đáp Ứng Của Nhân Viên Cứu Cấp Y Tế

Tăng số đội cứu cấp, có thiết bị cứu cấp sinh mạng, bao gồm thuốc giải dị ứng hoặc dùng quá liều, và hệ thống truyền thông với phòng cấp cứu bệnh viện khi người bệnh đang trên đường đi tới.

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Truyền Thông Khẩn Cấp

Thay thế thiết bị truyền thông của nhân viên cứu hỏa và cứu cấp y tế, gồm có máy phát thanh, hệ thống kỹ thuật truyền thông và nhu liệu bản đồ thời gian thực tại trung tâm điều động và phân phối 911 với thiết bị cận đại để cải thiện thời gian đáp ứng và cảnh báo công cộng, bao gồm tin sơ tán.

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Dụng Cụ Giải Cứu

Cập nhật hay thay thế thiết bị và dụng cụ giải cứu dùng chữa cháy hay cứu tế như máy thở, máy phục hồi nhịp tim, dụng cụ thủy lực “Jaws of Life” và máy ảnh có tia hồng ngoại.

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Thiết bị cứu hỏa an toàn

Thay thế các máy thở, y phục bảo vệ và thiết bị đã cũ dùng cho nhân viên cứu hỏa

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Chữa cháy nhà riêng

Đảm bảo nhân viên cứu hỏa địa phương có xe và thiết bị thỏa đáng để chữa cháy hiệu quả ở nhà riêng, bảo vệ doanh nghiệp và những cơ sở khác

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Trạm cứu hỏa cũ

Cập nhật những trạm cứu hỏa lỗi thời trong vùng đã không đủ hiện đại để chứa xe cứu hỏa, cứu thương và các thiết bị cứu mạng

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Chữa cháy rừng

Cung cấp xe cứu hỏa, máy bay, và thiết bị nhân viên cứu hỏa cần để chuẩn bị chiến đấu với cháy rừng

không quan trọng chút nào
Rất quan trọng với tôi

Hộ gia đình sơ tán

Bạn có thân nhân trong nhà cần giúp đỡ về y tế khẩn cấp hay cần sơ tán?Những Câu Hỏi Đáp 

Sở Cứu Hỏa Quận L.A. là cơ quan cứu hỏa địa phương của bạn. Từ trạm cứu hỏa địa phương này, nhân viên cứu hỏa và cứu tế quận L.A. đáp ứng các cuộc gọi khẩn cấp 911 ở nhà riêng và doanh nghiệp trong cộng đồng của bạn.


Cơ quan có một lịch sử phong phú và duy nhất, đầy sáng tạo và thành tựu táo bạo. Từ việc bắt đầu chương trình cứu cấp y tế thập niên 1970 cho đến phần Tìm Kiếm và Cứu Nạn Đô Thị và An Ninh Nội Địa ngày nay, sở cứu hỏa của chúng tôi là cơ quan tiên phong và khuôn mẫu cho các cơ quan cứu hỏa trên thế giới.


Hiện nay, chúng tôi đang phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng của dịch vụ cứu trợ y tế khẩn cấp và mô hình thời tiết khắc nghiệt làm tăng nguy cơ cháy, lụt, và những thiên tai khác. Trong khi đặt kế hoạch cho tương lai, chúng tôi chào đón phản hồi và những câu hỏi của bạn.


Xin bấm vào câu hỏi dưới đây để xem trả lời


Qua mạng lưới các trạm cứu hỏa địa phương, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. đáp ứng 24 giờ một ngày các cuộc gọi cứu cấp 911, bao gồm dịch vụ cứu hỏa và cứu tế cho cư dân Quận L.A. trong 58 thành phố và tất cả vùng phụ cận.

Đại đa số cuộc gọi 911 Sở Cứu Hỏa Quận L.A. nhận được cần cứu trợ về y tế như đột quỵ tim, tai biến mạch máu não và tai nạn xe cộ, và nhu cầu ngày càng tăng. Cơ Quan nhận thấy có 50% tăng trong số các cuộc gọi thuộc loại này trong 10 năm qua.

Nhân viên cứu hỏa và cứu tế Sở Cứu Hỏa Quận L.A. làm việc cật lực để duy trì an ninh và phẩm chất cuộc sống của chúng ta qua đáp ứng cứu trợ y tế khẩn cấp cũng như hỏa hoạn, lụt lội, động đất và những thiên tai khác 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Trong khi phấn đấu để đáp ứng nhanh các cuộc gọi cứu trợ ngày càng tăng, chúng tôi gặp nhiều thử thách. Cần có thêm tài nguyên để đảm bảo có đủ nhân viên cứu hỏa/cứu tế trực suốt ngày đêm. Khi cứu trợ y tế, cháy nhà hay thiên tai, mỗi giây phút rất quan trọng để cứu mạng sống. Tuy nhiên, từ một thập niên qua, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. thấy có tăng 50% các vụ cứu trợ y tế, nhưng chỉ có tăng 5% các đội cấp cứu y tế.

Hệ thống truyền thông trong Sở Cứu Hỏa Quận L.A. đã cũ từ 30 năm và không còn thích nghi với mạng lưới không giây và những hệ thống kỹ thuật số hiện đại. Vì thiếu ngân khoản, nhân viên cứu hỏa và cứu tế bắt buộc phải dùng máy phát thanh và thiết bị truyền thông đã cũ, lỗi thời và thiếu tin cậy do kỹ thuật thay đổi.

Nhân viên cứu tế cần phương tiện truyền thông trực tiếp với phòng cấp cứu bệnh viện và trung tâm chấn thương hầu cung cấp thông tin quan trọng khi tải thương - đặc biệt những người dễ bị tổn thương như người già và trẻ em. Nhân viên cứu hỏa cần phương tiện truyền thông tin cậy trong đội ngũ của mình để phối hợp nhanh và hiệu quả hầu đáp ứng các dịch vụ khẩn cấp khi chữa cháy. Họ cần có phương tiện để cung cấp cho công chúng thông tin nhanh, ngay cả khi các trụ điện thoại bị đổ trong đám cháy hay thiên tai, bao gồm thời gian nào cần sơ tán.

Thông qua một cuộc lượng định nhu cầu, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. nhận ra cần nâng cấp những hệ thống quan trọng hầu đáp ứng dịch vụ cứu nạn trong tương lai.  Cần có thêm nguồn lực để Sở Cứu Hỏa Quận L.A. có thể:  

· Tăng số nhân viên cứu hỏa/cứu tế trực tại chỗ

· Bảo đảm nhân viên cứu hỏa địa phương có xe, máy bay, phương tiện và thiết bị để chữa cháy hiệu nghiệm hỏa hoạn ở nhà riêng và cháy rừng

· Cung ứng dụng cụ cứu cấp (như dụng cụ thủy lực Jaws of Life) để giải cứu nạn nhân kẹt trong xe khi bị nạn, thay máy phục hồi nhịp tim và những thiết bị cứu cấp y tế khác và cung ứng thuốc men khẩn cấp hầu điều trị những trường hợp dị ứng hay dùng thuốc quá liều đe dọa đến tính mạng

· Thay các máy thở cũ, y phục bảo vệ và thiết bị dùng cho nhân viên cứu hỏa

· Cung cấp cho nhân viên cứu hỏa máy ảnh có tia hồng ngoại để tìm kiếm và giải cứu trẻ nhỏ thường chạy trốn trong các vụ cháy, và giúp người già và người khuyết tật không thể tự mình sơ tán

· Sửa chữa hay thay thế các trạm cứu hỏa để thích ứng với xe cộ và thiết bị cần thiết

· Cung cấp nhu liệu bản đồ thời gian thật cùng những kỹ thuật tân tiến và cập nhật hệ thống điện toán trung tâm điều động và phân phối 911 để cải thiện thời gian đáp ứng

Do nhu cầu ngày càng tăng các dịch vụ cứu nạn và rủi ro cháy rừng tăng cao, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. đề nghị Đạo Luật FD - một thuế đất địa phương để có thêm ngân khoản hầu tiếp tục đáp ứng các cuộc gọi trong thời gian nhanh nhất và chuẩn bị cho những thiên tai trong tương lai.

Nếu được cử tri chấp thuận, Đạo Luật FD sẽ cho phép Sở Cứu Hỏa Quận L.A. đánh thuế 6 xu cho mỗi bộ vuông những cải thiện cấu trúc của các khu tân trang chịu thuế (bao gồm doanh nghiệp và nhà riêng), cho tới 100.000 bộ vuông, không gồm diện tích tân trang của khu đậu xe, giới hạn 2% điều chỉnh lạm phát hàng năm, mang lại 134$ triệu mỗi năm. để thuê thêm nhân viên cứu hỏa và cứu tế, thay thế và nâng cấp hệ thống truyền thông lỗi thời và những thiết bị và xe cứu cấp đã cũ.

Đặc biệt, ngân khoản có thêm sẽ được dùng để:

· tăng số nhân viên cứu hỏa/cứu tế trực tại chỗ

· nâng cấp thiết bị và xe đã lỗi thời hầu chữa cháy nhà riêng và cháy rừng lan nhanh được hữu hiệu

· truyền thông trực tiếp với phòng cứu cấp và trung tâm chấn thương hầu cung cấp thông tin quan trọng khi chuyên chở bệnh nhân - đặc biệt những người dễ bị tổn thương, như người già và trẻ em

· truyền thông đáng tin cậy để phối hợp nhanh, đáp ứng hiệu quả - bao gồm thời gian nào cần sơ tán

· cung cấp dụng cụ cứu hộ (như Jaws of Life) để cứu nạn nhân bị kẹt trong xe, thay thế máy hồi phục nhịp tim và những thiết bị cứu cấp y tế khác và cung cấp thuốc men khẩn

· thay thế các máy thở cũ, y phục bảo vệ và thiết bị dùng cho nhân viên cứu hỏa

· cung cấp cho nhân viên cứu hỏa máy ảnh có tia hồng ngoại để tìm và cứu nh74ng công dân dễ bị tổn thương không thể tự mình sơ tán

· cung cấp nhu liệu bản đồ thời gian thật và những kỹ thuật tân tiến khác và nâng cấp hệ thống điện toán trung tâm điều động và phân phối 911 để cải thiện thời gian đáp ứng

Với giá 6 xu một bộ vuông cho địa ốc tân trang, một căn nhà điển hình 1.500 bộ vuông được ước định 90$ mỗi năm.

Có. Nếu được cử tri bầu thuận, chủ nhà cao tuổi (65 trở lên) lợi tức thấp có thể nộp đơn xin miễn.

Có. Đạo luật FD sẽ đòi hỏi mọi ngân khoản chi tiêu chỉ dùng để hỗ trợ dịch vụ hỏa hoạn và đáp ứng khẩn cấp địa phương và được giám sát do một Ủy Ban Công Dân Giám Sát Độc Lập. Biên bản chi tiêu hàng năm sẽ để sẵn tại trạm cứu hỏa và thư viện công cộng. Ngoài ra, tất cả mọi ngân khoản sẽ được kiểm toán độc lập hàng năm.

Sở Cứu Hỏa Quận L.A. hiện được tài trợ qua một kết hợp thuế bất động sản và hợp đồng cung cấp dịch vụ của 11 trong số 58 thành phố của quận. Sở Cứu Hỏa Quận L.A. là khu tự trị đặc biệt và, do đó, không có ngân khoản từ Quỹ Chung của Quận hay từ 47 thành phố trong Quận mà phần dịch vụ phòng cháy được trả bằng thuế bất động sản. Không may, doanh thu hiện thời không theo kịp nhu cầu và dịch vụ ngày càng tăng.

Cách đây hơn 20 năm, cử tri địa phương đã bầu phiếu tài trợ cứu nạn 911 và phòng cháy chữa cháy, tạo được khoảng 84$ triệu mỗi năm để phụ thêm vào phần thuế bất động sản dành cho Sở Cứu Hỏa Quận L.A. Hơn hai thập niên qua, đòi hỏi về dịch vụ y tế khẩn cấp và nhu cầu hiện đại hóa các thiết bị, cam kết về an ninh của chúng tôi cần được một cái nhìn mới.

Trong khi cơ quan Federal Emergency Management Agency (FEMA) cung cấp một số hỗ trợ cứu nạn, đây không phải là nguồn tài trợ tin cậy được. Khi có những vụ cháy lớn hoặc thiên tai, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. trông cậy vào trợ giúp của cơ quan đồng minh (hay "giúp đỡ hỗ tương"). Tuy nhiên, khi thời tiết khắc nghiệt tăng nguy cơ hỏa hoạn và lụt lội trong toàn bang, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. cần phải tự lực hơn để có thể cung cấp nhanh, sớm những dịch vụ cứu nạn và thiên tai.

Để giải quyết chi phí ngày càng tăng trong cơ quan và tận dụng cách dùng ngân quỹ hiện có, Sở Cứu Hỏa Quận L.A. dùng phương pháp "Lập Ngân Sách Từ Số Không" mà mỗi bộ phận trong cơ quan phân tích nhu cầu và tốn phí của mình. Ngân sách nào không hữu hiệu lập tức bị hủy bỏ.

Chúng tôi biết rằng thay thế xe cứu hỏa lỗi thời hữu hiệu hơn tiếp tục sửa chữa tốn nhiều tiền các xe và thiết bị cứu hỏa cũ đã quá hạn sử dụng. Điều này cũng bảo đảm thiết bị tốt có sẵn khi cần tới nhất - khi những vụ cháy lớn hay thiên tai xảy ra - thay vì phải nằm trong hãng sửa chữa.

Thêm vào đó, Sở đang cố giảm bớt chi phí huấn luyện bằng cách thu nhận những chuyên viên cứu cấp y tế có chứng chỉ sẵn để đáp ứng nhu cầu cứu nạn y tế ngày càng tăng. Sau cùng, tăng số nhân viên cứu hỏa/cứu tế để đáp ứng nhu cầu cũng sẽ cải thiện an toàn cho nhân viên cứu hỏa vì có thể giảm thiểu tai nạn và thương tật cho họ trong lúc làm nhiệm vụ.

Những vụ cháy gần đây làm rõ nhu cầu để sở chúng tôi phải tự lực và cải thiện hệ thống truyền thông và hiện đại hóa thiết bị. Đã rõ ràng là những loại cháy này trở thành mối quan tâm suốt năm. Mô hình thời tiết khắc nghiệt sẽ lại gây tai họa với các vụ cháy và lụt nghiêm trọng trong toàn bang không cho phép chúng tôi trông cậy hoàn toàn vào sự tiếp tay bên ngoài từ các đồng minh (được gọi là "giúp đỡ hỗ tương").

Sở Cứu Hỏa Quận L.A. cung cấp thông tin về những thử thách mà Quận đang đối mặt và thông tin về Đạo Luật FD sẽ có trên phiếu bầu ngày 3 tháng Ba, và tiếp tục gom góp phản hồi từ công chúng để hiểu mối quan tâm hàng đầu của dân cư trong khi chúng tôi đặt kế hoạch cho tương lai.

Phản hồi của bạn rất quan trọng trong khi chúng tôi đặt kế hoạch cho tương lai. Để biết thêm thông tin và chia sẻ ý kiến của bạn, mời viếng trang mạng www.WeAreLACountyFire.org.

Nhân viên cứu hỏa địa phương và Sở Cứu Hỏa Quận L.A. sẵn sàng để nói chuyện với các hội đoàn địa phương. Để yêu cầu người thuyết trình, xin liên lạc info@wearelacountyfire.org

Tải xuống

Nguồn tin có thể tải xuống để giúp bạn hiểu nhiệm vụ, môi trường và tình trạng Sở Cứu Hỏa Quận LA của bạn.


Xem Quảng CáoThông Tin

Lắng Nghe Mục Thông Tin Truyển Thanh
Designed by Excitant Digital Media for The Los Angeles County Fire Department